Tajemství úspěchu aneb jak začít a vytrvat

Tajemství úspěchu aneb jak začít a vytrvat

Tomáš Barták | 02. 11. 2022

Ať děláme cokoli, posilujeme, učíme se cizí jazyk nebo chceme „sbalit“ dívku, chceme dosáhnout úspěchu. Co si přát víc, než vědět, jaké jsou příčiny úspěchu či neúspěchu a jak tyto příčiny ovlivnit? Protože jsme na stránkách věnovaných fitness a bodybuilding, půjde nám hlavně o úspěch v kulturistice, ale následující rady lze aplikovat na kteroukoli oblast našeho snažení.

Mnoho z nás, bohužel, nemá talent a genetiku jako míval Flex Wheeler nebo Shawn Ray, hvězdy mého mládí. S tím se nedá nic dělat. Ani další faktory, jako třeba štěstí, náhoda, narození ve správné zemi či době, nelze dost dobře ovlivnit. Proto je necháme stranou a zaměříme se na faktory, které ovlivnit lze.

Těmto faktorům, které ovlivňují úspěch, je možné souhrnně říkat koncentrace. Mezi koncentrací a úspěchem je totiž velmi těsná korelace, protože platí: kde je vysoká koncentrace, přichází úspěch a naopak.

Dosažení úspěchu v kulturistice, měřeného nárůstem kvalitní svalové hmoty, je, kromě velikosti používané zátěže, počtu opakování, intenzity tréninku, životosprávy a dalších aspektů, závislé na opakování tréninkových dávek. Je tedy nutné vytrvat.

Najdou se sice i tací, kteří se po dvou třech trénincích diví, že ještě nemají svaly jako Arnold, ale to jsou výjimky. Vytrvat v tréninku vyžaduje velkou koncentraci. Co koncentraci ovlivňuje?

KLADNÝ A ZÁPORNÝ ZÁJEM

Většinou začínáme cvičit na základě myšlenek, které mívají kladný nebo záporný emoční náboj. Na koupališti, nebo dnes spíš na sociálních sítích, vidíme člověka s dobře formovanou postavou, který sbírá obdivné pohledy nebo lajky, a pomyslíme si – takhle bych chtěl taky vypadat. Je tu myšlenka s kladným emočním nábojem neboli kladný zájem Z+. Jde o míru nadšení, zápalu pro věc, snahu přiblížit se něčemu příjemnému.

Opačný, záporný zájem Z – se projevuje například po nechtěném zhlédnutí vlastní postavy v zrcadle, nebo pokud si nedopatřením stoupneme na váhu. Obava o vlastní zdraví, o klouby, které musí nosit velkou váhu, pocity naštvanosti, závisti, všechny tyhle emoce nás nemusí ochromit, ale můžeme je využít jako aktivizující záporný zájem, je to snaha vzdálit se nepříjemnému.

Je-li Z+ nebo Z – dostatečně intenzivní, vyhledáme nejbližší fitness centrum (dříve), nyní spíš zakoupíme pár jednoruček přes e-shop. Bublá v nás počáteční nadšení a my chceme všechno nabrat hned, pokud možno za jeden trénink. Pro zlenivělé tělo to znamená nebezpečí zranění nebo přetrénování, proto je třeba své nadšení v této fázi mírnit a nepřepínat svoje síly.

U mnoha lidí nadšení se vzrůstajícím počtem tréninků postupně vyprchává. Člověk se přistihne, že dnes prostě musí „výjimečně vynechat, protože se mu to nehodí“. Tyto a podobné výmluvy si vymýšlíme, abychom přesvědčili sami sebe, že ne lenost, ale okolnosti stojí v cestě našemu zlepšování…

Pokles počátečního nadšení je také důvod, proč máme v zásuvce starý sešit na slovíčka z cizího jazyka, který jsme se kdysi začali učit a odložili jej po třech lekcích. Uspět tedy znamená vytrvat. Co ale dělat, když kladný a záporný zájem (pozor – nezaměňovat za nezájem) nestačí a nadšení opadá?

NÁVYK A VŮLE

Často čteme o nutnosti vynaložit vůli, takové to „musíš“. Když ji vynaložíme, zjistíme, že vůle je sice rychlá, ale slabá. Je tu ovšem její pomocník, který vůli doplňuje, a to návyk. Návyk vzniká pravidelným opakováním. Proto je pro nás například chůze nebo čištění zubů činností, která nevyžaduje vynaložení velké vůle a úsilí.

VZOREC KONCENTRACE

Tím jsme se dostali ke čtyřem základním kořenům koncentrace, kterými jsou: kladný zájem Z+, záporný zájem Z-, návyk N a vůle V. Mezi nimi existuje vztah, který jako první objevil Ing. David Gruber, přední český odborník na techniky duševní práce. Tento vztah se dá matematicky zapsat takto:

K = (|Z+| + |Z-|) * (N + V)

Kde K je koncentrace, a v závorkách jsou součty absolutní hodnoty kladného a záporného zájmu a dále návyku a vůle. Mezi závorkami je součin. Každý, kdo má základní znalosti matematiky, si teď může odvodit příčiny svých minulých neúspěchů a připravit podmínky pro úspěch. Zvyšujme svoje Z+ a Z-, pěstujme N a používejme V a hlídejme, aby žádná ze závorek nebyla blízká nule. Pak bude naše koncentrace vysoká a úspěch velmi pravděpodobný.

Vytvoření návyku je ale záležitost dlouhodobá. Aby se nám cvičení stalo rutinou, je zapotřebí několika měsíců. Vůli je možné vynaložit rychle, ale vzniká při tom velký pocit únavy. Proto se zaměřme hlavně na zvyšování Z+ a Z-.

Můžete namítnout, že máte vysoké Z+ i Z-, dokonce i silnou vůli, ale nemáte podmínky pro cvičení, fitka jsou zavřená, doma není prostor, z kočárkárny v paneláku je už dávno večerka, činky na e-shopu jsou vyprodané, je nutno se starat o děti, dělat s nimi úkoly atd. Nebo jste nemocní, máte nějaké zdravotní omezení, která vám nedovolí dosáhnout úspěchu v kulturistice. Tyto a podobné překážky na cestě vašeho úspěchu se promítnou ve výše uvedeném vzorci následovně:

K = (|Z+| + |Z-|) * (N + V) * PP * ZAB

Kde PP jsou příznivé podmínky (místo, čas a další objektivní neovlivnitelné okolnosti) a ZAB je zabezpečení (pomůcky, předměty, prostředky, metody, přístroje a další subjektivně ovlivnitelné okolnosti).

FANTAZIE

Kladný a záporný zájem vzniká z našich myšlenek a emocí. Dají se emoce vůbec změnit? Když se nám nechce cvičit, ale lenošit, jak to udělat, aby se nám cvičit chtělo? Když máme pocit, že další opakování tlaku vleže už nelze provést, činka váží snad tunu a ruce se klepou vysílením, dá se něco dělat?

Jistě. Je tady přece fantazie neboli představivost, pomocí níž si můžeme přivolávat a sugerovat myšlenky a představy, které chceme. Pomocí fantazie lze v pravý čas spojit to, co dělat máme, s tím, po čem toužíme. Nebo naopak spojíme to, co dělat nemáme, s tím, čeho se bojíme. Jinými slovy – vytváříme v sobě Z+ nebo Z – nebo obojí.

Obraz Yatesova hrudníku si přivoláme právě v okamžiku, kdy máme před sebou poslední opakování tlaku vleže, a chce se nám všeho nechat. Bez posledního opakování nedostanou svaly dostatečný podnět k růstu a náš hrudník se tomu Yatesovu nepřiblíží. Dřina a pokrok jdou ruku v ruce, bez jednoho není druhé. A proto chci dřinu stejně jako skvělý hrudník.

Občas se nám chce trénink vynechat, odložit. Není to příliš dobrý nápad, protože příště to bude ještě těžší, svaly zatím více zpohodlní a člověk ztrácí, co už měl (buď ho používáš, nebo ho ztrácíš).

Proto se snažme o to, propojit nepříjemnou činnost s lákavou představou, nadšeně se do ní vrhnout a vsugerovat si, že nikoli musíme, ale chceme.

OVLÁDNĚTE SVOJI MYSL

Jde tedy o to, umět řídit svoje emoce. Uvést je do souladu s naší vůlí pomocí koncentrace. Koncentrovaný člověk se svým emocím nepoddává, při práci myslí jen na práci, při cvičení zase jen na cvičení. Pokud se myšlenky začnou toulat tam, kam nemají, a člověk začne snít, umí to včas rozpoznat a vrátit myšlenky zpět. Práce koncentrovaného člověka je rychlejší a kvalitnější, cvičení je dostatečně intenzivní a účinné, bez zbytečných prostojů. Roztěkaný trénink, kdy se mezi sériemi zapovídáme nebo vezmeme do ruky mobil a naše tělo zatím ztrácí potřebnou pracovní teplotu, je, jak víme, na nic. Kdo se umí koncentrovat, dokáže při odpočinku plně ignorovat své pracovní starosti a lépe relaxuje. Tělo tak rychleji regeneruje a svaly rostou. Při jídle myslí na to, co jí, lépe jídlo v ústech zpracovává a tím roste energetická využitelnost stravy.

Koncentrovaný člověk je schopen ignorovat vše a vypnout celé svoje vědomí, rychleji usíná a spí zdravěji. Umění koncentrace není každému vrozené a je proto nutné koncentraci procvičovat. Kdo se chce o tomto tématu dozvědět více, vřele doporučuji knihy od výše zmíněného Davida Grubera.

Možná jste si při četbě tohoto článku vzpomněli na rady o důležitosti vizualizace při tréninku, psychické přípravě na trénink, na životní příběhy vynikajících kulturistů, kteří začali cvičit jako malí a slabí. Díky znalosti výše uvedeného principu budete nyní takové články číst s nadhledem, protože už znáte pojítko mezi těmito a mnoha dalšími radami a metodami.

Komentáře: